Shenzhen N-South Electronics Co., Ltd.

N-south
Tina Huang
Linda yang
Beck Zhang
Candy Lee
bourne Zhang